ორშაბათი-პარასკევი 10:00 - 19:00, შაბათს 10:30 - 16:00 შესვენება 14:00-15:00

1.როგორ ვისარგებლოთ Starling Transport Company მომსახურეობით?

ვებ_გვერდზე www. Starling. ge bრეგისტრირების შემდეგ,მოგენიჭებათ მისამართები თურქეთში,ჩინეთში და საბერძნეთში.ასევე მოგენიჭებათ პერსონალური Starling ოთახის ნომერი,რომელიც მნიშვნელივანია,თქვენს მიერ გამოწერილი ამანათის იდენტიფიცირებისთვის,პერსონალურ Starling ოთახის ნომერს,იხილავთ თქვენს პირად კაბინეტში,მისამართების განყოფილებაში.სხვადასხვა ონლაინ მაღაზიებში რეგისტრაციის დროს,მისამართის გადატანის პროცესში,აუცილებლად ყურადღბით დააკვირდით,თქვენი პერსონალური Starling ოთახის ნომრის სწორად გადატანას.

2.როგორ უნდა ავირჩიოთ სასურველი ფილიალი ან საკურიერო მომსახურეობა?

ფილიალის არჩევა და ცვლილება შესაძლებელია, Starling_ის ვებ-გვერდზე პარამეტრების განყოფილებაში,სასურველი ფილიალის ან საკურიერო მომსახურეობის არჩევა,საწყობში განთავსებულ ამანათბს ეხება,ცვლილება არ შეეხება გამოგზავნილ ამანათებს.

3.რატომ არის ამანათის დეკლარირება მნიშვნელოვანი?

 ამანათის  საქართველოში ჩამოსვლამდე აუცილებელია მომხმარებელმა, განახორციელოს წინასწარი დეკლარირება ამანათის,რათ არ მოხდეს ამანათის შეფერხება საბაჟოზე.დეკლარირების განხორციელება შესაძლებელია “მისაღები ამანათი” განყოფილებაში,მომხმარებლის მხრიდან  ხდება თრექინგ  კოდის დამატება წინასწარ. დეკლარირება ასევე შესაძლებელია “საწყობი” და “გამოგზავნილი” განყოფილებებში.მომხმარებლის მხრიდან  დეკლარირების დროს უნდა მიეთითოს,ონლაინ მაღაზია,ნივთის ღირებულება და კატეგორია.ამანათების ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 300 ლარს, ამანათები დაექვემდებარება განბაჟებას, ხოლო დეკლარირებისას აუცილებელია ატვირთოთ პროდუქციის შესყიდვის ინვოისი.

  4.რა არის გზავნილის კოდი?

სელერის მხიდან ამანათისთვის მინიჭებულ უნიკალურ კოდს,ეწოდება გზავნის კოდი (tracking ID, ),რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ამანათის ადგილმდებარეობის დადგენა. tracking ID _ის მინიჭების გარეშე მიღებული ამანათები არაიდენტიფიცირებადად ითვლება,რომელსაც ჩვენი პროგრამა ამოწმებს და შემდეგ ხდება მისი ასახვა მოხმარებლის ექაუნთში.

5.როგორ ითვლება თურქეთიდან ტრანსპორტირების ღირებულება?

თურქეთიდან ტრანსპორტირების მინიმალური წონის ათვლა იწყება 100გრ,ჩვენთან ამანათის წონა ანგარიშდება რეალური წონით დამრგვალების გარეშე,ამანათების ტრანსპორტირების ღირებულება 1 კგ შეადგენს 2$,ერთი სელერისგან შეძენილი 10კგ მეტი, ამანატების ტრანსპორტირების ფასი შეადგენს 0.99$.

6.როგორ მივიღო კოდი trendyol-დან და სხვა თურქული ონლაინ მაღაზიიდან?

მისამართის მითითების დროს გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ და ჩვენი წარმომადგენელი გადმოგცემთ კოდს, აღნიშნული კოდის მითითება საჭირო იქნება ერთჯერადად მისამართის შევსების დროს.

7.რა შემთხვევაში ექვემდებარება განბაჟებას გზავნილი?

საქართველოს კანონმდებლობით განბაჟებას ექვემდებარება 300 ლარზე მეტი ღირებულების, 30კგ-ზე მეტი წონის ან ერთგვაროვანი საქონელი.თუ თქვენს მიერ გამოწერილი ამანათები მოხვდება ერთ რეისზე და მათი ჯამური ღირებულება  300 ლარზე მეტია, ასევე დაექვემდებარება განბაჟებას.

8.აკრძალული ნივთები თურქეთიდან?

საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია საფოსტო გზავნილით შემდეგი სახის ნივთების გამოგზავნა:   რეალური ფული, მონეტები ან ბანკნოტები;

 საბანკო და საკრედიტო ბარათები და სხვა ფასიანი ქაღალდები  საკვები პროდუქცია;

  ფეთქებადი ნივთიერებები;

  მიწა და ნერგები მიწით;

  პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;

  ცოცხალი ცხოველები;

  ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია;

  ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მცენარეები ან მათი თესლი;

  ფსიქოტროპული ნივთიერებები;

  წამლები (10 შეკვრაზე მეტი);

  მცენარეების თესლები (25 გრამზე მეტი);

9.ჩინეთიდან აკრძალული ნივთები?

იარაღი, სამიზნე, იარაღის ნაწილები და სხვ, მაგნიტი, სანთელი, სანთებელა (მათ შორის ელექტრო სანთებელა), ფხვნილი, დაპრესილი ფხვნილი, კბილის პასტები, თვალის ჩრდილები, დანა, მაკრატელი და მსგავსი ტიპის ბასრი საგნები, სათამაშო იარაღი, ელექტრო სიგარეტი, ფავერ ბანკი, აკუმულატორი, სითხეები, საღებავი, ფლომასტერი, მცენარეები, სამედიცინო დანიშნულების ტვირთები, ელემენტები (დასაშვებია ელემენტის ჩამოტანა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი მოყვება ნივთს. მაგალითად - მობილურს) და  კოსმეტიკური საშუალებები როგორიცაა: მანიკური, აცეტონი, კრემები და სხვა. ფეთქებადსაშიში და აალებადი შეფუთვის მქონე პროდუქცია. მათ შორის: სპრეი, პულვერიზატორი, დეზადორი, აეროზოლი და სუნამო.

10.როგორ ითვლება ჩინეთიდან გამოგზავნილი ამანათების წონა?

ჩინეთიდან გამოგზავნილი ნებისმიერი ამანათის შემთხვევაში წონა გამოითვლება რეალური და მოცულობითი წონის გათვალისწინებით.

1. How to use Starling Transport Company service?

 

On the website Www. Starling. After Ge B registration, you will receive addresses in Turkey, China and Greece.

You will also receive a personal Starling room number, which is important for identifying the package you subscribed for. You can find the personal Starling room number in your personal cabinet, in the address section.

When registering in various online stores, in the process of transferring the address, be sure to carefully monitor the correct transfer of your personal Starling room number.

 

2. How to choose the desired branch or courier service?

 

It is possible to choose and change the branch, in the settings section of the Starling website, choosing the desired branch or courier service applies to the parcels placed in the warehouse, the change does not affect the sent parcels.

 

3. Why is parcel declaration important?

  

Before the parcel arrives in Georgia, the customer must make a preliminary declaration of the parcel,

In order not to delay the package at customs.

The declaration can be made in the "Received parcel" section, the user adds the tracking code in advance.Declaring is also possible in the "warehouse" and "sent" sections. During the declaration, the user must indicate the online store, the value of the item and the category. The value of the parcels is 300 GEL or more, the parcels will be subject to customs clearance, and when declaring, it is necessary to upload the purchase invoice of the products.

  

4. What is the shipping code?

The unique code assigned to the parcel by the seller is called tracking ID, through which the location of the parcel can be determined. Parcels received without assigning a Tracking ID are considered unidentifiable, which is checked by our program and then reflected in the user's account.

 

5. How is the cost of transportation from Turkey calculated?

 

The minimum weight for transportation from Turkey starts at 100g, with us the weight of the parcel is calculated by the actual weight without rounding, the cost of transporting 1 kg of parcels is 2$, for 10kg more than purchased from one seller, the price of transporting parcels is 0.99$.

 

6. How to get code from Trendyol and other Turkish online store?
When specifying the address, please contact us and our representative will give you the code, the specified code will be required once when filling in the address.

7. In what cases is the shipment subject to customs clearance?

According to the legislation of Georgia, goods worth more than 300 GEL, weighing more than 30 kg or uniform goods are subject to customs clearance.

If the parcels ordered by you are included in one flight and their total value is more than 300 GEL, they will also be subject to customs clearance.

 

8. Prohibited items from Turkey?

According to the legislation of Georgia, it is prohibited to send the following items by mail:

  real money, coins or banknotes;

  bank and credit cards and other securities food products;

  explosive substances;

  soil and seedlings with soil;

  pornographic products;

  live animals;

  any kind of drugs, products containing narcotic substances;

  Plants or their seeds containing narcotic or psychotropic substances;

  psychotropic substances;

  medicines (more than 10 packs);

  seeds of plants (more than 25 grams);

9. Items prohibited from China?
Gun, target, gun parts etc., magnet, candle, lighter (including electric lighter), powder, pressed powder, toothpaste, eye shadow, knife, scissors and similar sharp objects, toy gun, electric cigarette, favor bank, Battery, liquids, paint, felt-tip pen, plants, cargo for medical purposes, elements (it is allowed to bring an element only if it comes with the item, for example - a mobile phone) and cosmetics such as: manicure, acetone, creams and others. Products with explosive and flammable packaging. Among them: spray, pulverizer, deodorizer, aerosol and perfume.

10. How is the weight of parcels sent from China calculated?

For any package shipped from China, weight is calculated based on actual and volumetric weight.

1. Как воспользоваться услугой транспортной компании Starling?

 

На сайте www. Скворец. После регистрации Ge B вы получите адреса в Турции, Китае и Греции.

Вы также получите персональный номер комнаты Starling, который важен для идентификации пакета, на который вы подписались. Персональный номер комнаты Старлинг вы можете найти в личном кабинете, в разделе адреса.

При регистрации в различных интернет-магазинах, в процессе переноса адреса обязательно внимательно следите за правильностью переноса вашего личного номера комнаты Старлинг.

 

2. Как выбрать желаемое отделение или курьерскую службу?

 

Есть возможность выбора и смены филиала, в разделе настроек сайта Старлинг выбор желаемого филиала или курьерской службы распространяется на посылки размещенные на складе, изменение не влияет на отправляемые посылки.

 

3. Почему важно декларировать посылки?

  

Прежде чем посылка прибудет в Грузию, клиент должен сделать предварительную декларацию посылки,

Чтобы не задерживать посылку на таможне.

Декларирование можно оформить в разделе «Полученная посылка», код отслеживания пользователь добавляет заранее. Декларирование также возможно в разделах «Склад» и «Отправленные». При объявлении пользователь должен указать интернет-магазин, стоимость товара и категорию. Стоимость посылок составляет 300 лари и более, посылки подлежат таможенному оформлению, при декларировании необходимо загрузить счет на покупку продукции.

  

4. Какой код доставки?

Уникальный код, присвоенный посылке продавцом, называется идентификатором отслеживания, по которому можно определить местонахождение посылки. Посылки, полученные без присвоения Tracking ID, считаются неидентифицируемыми, что проверяется нашей программой и затем отражается в кабинете пользователя.

 

5. Как рассчитывается стоимость перевозки из Турции?

 

Минимальный вес для перевозки из Турции начинается от 100г, у нас вес посылки рассчитывается по фактическому весу без округления, стоимость перевозки 1 кг посылки 2$, на 10кг больше, чем куплено у одного продавца, цена перевозки посылок составляет 0,99$.

 

6. Как получить код от Trendyol и других турецких интернет-магазинов?
При указании адреса свяжитесь с нами и наш представитель сообщит вам код, указанный код потребуется один раз при заполнении адреса.

7. В каких случаях груз подлежит таможенному оформлению?

Согласно законодательству Грузии таможенному оформлению подлежат товары стоимостью более 300 лари, весом более 30 кг или однородные товары.

Если заказанные вами посылки входят в один рейс и их общая стоимость превышает 300 лари, они также подлежат таможенному оформлению.

 

8. Запрещенные товары из Турции?

Согласно законодательству Грузии запрещено отправлять по почте следующие предметы:

  настоящие деньги, монеты или банкноты;

  банковские и кредитные карты и другие ценные продовольственные товары;

  взрывчатые вещества;

  грунт и рассада с грунтом;

  порнографическая продукция;

  живые животные;

  любые виды лекарств, продуктов, содержащих наркотические вещества;

  Растения или их семена, содержащие наркотические или психотропные вещества;

  психотропные вещества;

  медикаменты (более 10 упаковок);

  семена растений (более 25 грамм);

9. Товары, запрещенные к ввозу в Китай?
Пистолет, мишень, детали оружия и т. д., магнит, свеча, зажигалка (включая электрическую), порошок, прессованный порошок, зубная паста, тени для век, нож, ножницы и подобные острые предметы, игрушечный пистолет, электрическая сигарета, банка сувениров, батарейка, жидкости , краски, фломастер, растения, грузы медицинского назначения, элементы (разрешается провозить элемент только в том случае, если он идет в комплекте с предметом, например - мобильный телефон) и косметические средства, такие как: маникюр, ацетон, кремы и другие. Продукция во взрывоопасной и пожароопасной упаковке. Среди них: спрей, пульверизатор, дезодоратор, аэрозоль и духи.

10. Как рассчитывается вес посылки, отправляемой из Китая?

Для любой посылки, отправленной из Китая, вес рассчитывается на основе фактического и объемного веса.